s

Sandplay Therapy

"Terapia w piaskownicy" - jungowska metoda psychoterapii dla dorosłych, dzieci i mlodzieży już w zachodniopomorskim! W styczniu 2011 roku, Pracownia Psychoedukacji - jako pierwszy ośrodek w zachodniopomorskim - wzbogaci się o nową, skuteczną metodę psychoterapii: Sandplay Therapy - Terapię w Piaskownicy . Dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, niemieccy trenerzy przeszkolą pierwszych 10 zachodniopomorskich psychoterapeutów w zakresie stosowania Terapii w Piaskownicy w polskich instytucjach. Szkolenie będzie obszerne, składające się z ok. 250 godzin dydaktycznych. Ponad 100 godzin dydaktycznych profesjonaliści poświęcą na stworzenie polskiej wersji metody. Powstanie także pierwsza książka w języku polskim popularyzująca tę metodę.

Odsetek dzieci z zaburzeniami psychicznymi wzrasta. Już u co trzeciego dziecka w Polsce diagnozuje się problemy psychiczne. Zalicza się do nich zarówno powszechne zaburzenia zachowania (absencje szkolne, stosowanie substancji psychoaktywnych), depresje, zaburzenia stresopochodne (dawniej określane jako nerwicowe), ADHD, anoreksję, bulimię, jak i najcięższą z nich: psychozę. Jedynie tę ostatnią leczy się głównie farmakologicznie. W leczeniu większości pozostałych zaburzeń, najskuteczniejsze jest stosowanie psychoterapii usuwającej przyczyny trudności.

Usuwanie przyczyn jest szczególnie istotne w przypadku leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, ponieważ jedynie wtedy możemy mieć nadzieję na pełne wyleczenie i powrót dziecka do zdrowia.

Uprawnione jest zatem stwierdzenie, że podstawowym problemem systemu opieki zdrowotnej jest brak dostępu do nowoczesnych i sprawdzonych form psychoterapii adresowanej do młodzieży.

„Terapia w Piaskownicy” jest metodą psychoterapii stosowaną w połączeniu z psychoanalizą werbalną. Adresowana jest nie tylko do dzieci i młodzieży ale także w psychoanalizie osób dorosłych. Od przeszło 50 lat spopularyzowana na świecie przez Dorę Kalff (twórczynię metody), obecnie jest stosowana w takich krajach jak, m.in. Niemcy, Szwajcaria USA, Wlk. Brytania, Irlandia, Włochy, Izrael i Kanada. Jej korzenie wywodzą się z terapii analitycznej Carla Gustawa Junga. Istnieją certyfikowane szkolenia z zakresu tej metody, przeznaczone dla psychologów i psychiatrów. Najbliższym ośrodkiem zajmującym się tą terapią jest Berlin.

Do 2011 roku Terapia w Piaskownicy nie była znana terapeutom pracującym z dziećmi. Inicjatorką powstania cyklu szkoleń z zakresu Sandplay była psycholog - dr Agata Giza-Zwierzchowska - która przy współpracy z Linde von Keyserlingk i Dr Joergiem Rasche z Niemieckiego Towarzystwa Sandplay Therapy (DGST) zorganizowała pierwszy całościowy kurs z tej metody w województwie zachodniopomorskim. Szkolenia odbyły się w Stowarzyszeniu Pracownia Psychoedukacji w latach 2011-2013 i przygotowały pierwszych 10 psychoterapeutów do stosowania Terapii w Piaskownicy w leczeniu zaburzeń nerwicowych i depresyjnych u dzieci w naszym województwie.

Skuteczność metody "Terapii w Piaskownicy" polega także na przeniesieniu procesu terapeutycznego w bezpieczną przestrzeń miniaturowej piaskownicy, stanowiącej idealną przestrzeń symbolicznego określenia i zwalczenia problemów.

Ma to szczególne znaczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wypadku których trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe jest wydobywanie treści stanowiących źródło problemu wprost. W ten sposób "Psychoterapia w Piaskownicy" wypełnia ogromną lukę jaką stanowi obecny brak skutecznych technik pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą i dziećmi.

więcej informacji na stronie naszego projektu www.terapiawpiaskownicy.pl