s

Projekt Leonardo - Aktywizacja zawodowa osób po kryzysie psychicznym.

W latach 2012-2013 Pracownia Psychoedukacji realizowała międzynarodowy projekt Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie".

A jak to się zaczęło?

Pracownia Psychoedukacji podjęła współpracę z francuską L’Ecole de Reconversion Professionnelle Gabriel et Charlotte Malleterre w celu stworzenia "szytego na miarę" skutecznego programu doradztwa zawodowego dla osób po kryzysie i/lub niepełnosprawnych psychicznie. Doradcy zawodowi w Polsce dostrzegają niedostatek skutecznych narzędzi oddziaływania prozawodowego skierowanych do osób niepełnosprawnych. Większość stosowanych przez nich narzędzi doradztwa zawodowego jest pozbawiona metod niwelujących bariery psychiczne jakie utrudniają aktywizację zawodową niepełnosprawnym. Z drugiej strony przybywa osób niepełnosprawnych cierpiących z powodu trudności psychicznych, wynikających wtórnie z niepełnosprawności podstawowej lub pierwotnie - z uzależnień i trudności psychicznych, które były bezpośrednią przyczyną niepełnosprawności.

Projekt zatytułowany „Reception and support adults with handicap in vocational reconversion with mental health problems” był poświęcony zmianie postrzegania i wspierania osób niepełnosprawnych psychicznie powracających na rynek pracy.

W projekcie udział wzięli partnerzy europejscy:

1.LYCEE PROFESSIONNEL ERP GABRIEL ET CHARLOTTE MALLETERRE – Soisy sur Seine - Francja

2.UNIVERSITY OF MALAGA. Facultad de Ciencias de la Education – Malaga – Hiszpania

3.HIGHER RHYTHM Ltd – Doncaster -Wielka Brytania

4.ASSOCIATION D’ENTRAIDE VIVRE-CENTRE ALEXANDRE DUMAS – Arcueil -Francja

5.G.N.A. "O VAGGELISMOS"METANOSOKOMIAKOS XENONAS VRACHIAS PARAMONIS – Ateny - Grecja

6. V.O.F. Eskwadraat – Sint Pancras - Holandia

Partnerstwo miało na celu opracowanie programów psychoprofilaktyki i aktywizacji zawodowej zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych psychicznie na rynku pracy, tak aby byli oni bardziej konkurencyjni. Projekt umożliwi także partnerstwu organizacji z różnych krajów i kultur w UE wymianę najlepszych praktyk, wiedzy i doświadczeń w sprawach związanych z problemami zdrowia psychicznego i wsparcia psychologicznego. Cel ten był realizowany poprzez spotkania - konferencje międzynarodowe oraz wypracowywanie rezultatów i produktów w postaci nowych narzędzi.

Spotkania międzynarodowe jakie się odbyły w ramach projektu:

1. Spotkanie międzynarodo we w Paryżu - instytucją goszczącą była LYCEE PROFESSIONNEL ERP GABRIEL ET CHARLOTTE MALLETERRE

2. Spotkanie międzynarodowe w Holandii - 25-28.04.2012r - instytucją goszczącą było V.O.F. Eskwadraat

szczegóły znajdą Państwo tutaj http://pracowniapsychoedukacji.blog...

3. Spotkanie międzynarodowe w Grecji (Ateny) - instytucją goszczącą było G.N.A. "O VAGGELISMOS"METANOSOKOMIAKOS XENONAS VRACHIAS PARAMONIS

4. Spotkanie międzynarodowe w Hiszpanii (Malaga) - 18-19.04.2013 - instytucją goszczącą był Wydział Edukacji Uniwersytetu w Maladze

5. Spotkanie międzynarodowe w Paryżu - 11-12.07.2013 - instytucją goszczącą było ASSOCIATION D’ENTRAIDE VIVRE-CENTRE ALEXANDRE DUMAS – Arcueil -Francja

Leonardo - Program Uczenie się przez Całe Życie

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Dokumenty do pobrania:


7.1 Mb

Comparative table of laws


496.1 kb

Guide: Vocational reconversion of people suffering from mental health problems


95.6 kb

Pracownia Psychoedukacji – podejście do pracy z osobami dorosłymi w/po kryzysie psychicznym.


166.2 kb

Transition 1 (prezentacja)


19.9 Mb

Psychiatric Halfway house (prezentacja)


96.5 kb

Diagnoza pracownika (formularz DOC)


93.4 kb

Jakie właściwości pracy cenisz?


97.2 kb

Kwestionariusz zainteresowań zawodowych


93.4 kb

Ocena funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w pracy


201.9 kb

Overview assesments test (PDF)


2.2 Mb

Poradnik dla rodziców: Kim zostanie moje dziecko?


120.8 kb

Superwizja


96.2 kb

Test predyspozycji zawodowych Hollanda