s

Zespół

Zespół

Stowarzyszenie Pracownia Psychoedukacji powstało w 2004 roku. Na co dzień realizuje projekty ukierunkowane na pomoc psychologiczną oraz psychoterapię.

W skład zespołu Pracowni Psychoedukacji wchodzą psycholodzy, psychoterapeuci, trenerzy i lekarze, którzy mają ugruntowane doświadczenie życiowe i zawodowe. Reprezentujemy różnorodne nurty terapeutyczne: psychodynamiczny, jungowski, humanistyczny, systemowy, strategiczny- ericksonowski, a także poznawczy. Rodzaj zastosowanych metod terapeutycznych dostosowujemy do potrzeb klienta, korzystając z wielu modalności terapeutycznych, reprezentując tym samym podejście integratywne w terapii oraz psychoedukacji. W pracy z dziećmi i młodzieżą stosujemy innowacyjną metodę Psychoterapii w piaskownicy (Sandplay Therapy). O nasze standardy zawodowe dbamy poprzez ciągły proces kształcenia się i regularny udział w superwizjach.

Na konsultację psychologiczną można się umówić pod numerem tel. 501 030 908

dr Agata Giza-Zwierzchowska

- psycholog kliniczny, psychoterapeutka, certyfikowana terapeutka Sandplay Therapy (DGST) – absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz całościowego 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomaga odkrywać i akceptować swoją prawdziwą naturę, konstruktywnie przechodzić kryzysy niesione przez życie. I te osobiste i zawodowe. Na co dzień prowadzi psychoterapię z osobami dorosłymi oraz dziećmi - cierpiącymi na zaburzenia depresyjne, nerwicowe, psychosomatyczne i lękowe. Szkoli instytucje i firmy w zakresie wsparcia psychologicznego, psychoterapii oraz umiejętności psychospołecznych. Założycielka Stowarzyszenia Pracownia Psychoedukacji. Szkoliła się w psychoterapii w paradygmatach psychoanalitycznym, psychodynamicznym, ericksonowskim oraz w terapii tańcem i ruchem. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Pomorskiej Akademii Medycznej za badania nad depresją. Autorka publikacji z tematyki psychoneuroimmunologii, psychoterapii i psychoprofilaktyki. Przewodnicząca szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię także w języku angielskim. Ten specjalista pracuje z: dorosłymi, dziećmi i młodzieżą

mgr Lilianna Chrabąszcz

- psycholog, psychoterapeutka, choreoterapeutka. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła szkolenia w PIE w Poznaniu w nurcie ericksonowskim z zakresu podstaw terapii systemowej i podstaw pracy terapeutycznej. Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania w PTPB w Krakowie. Absolwentka psychologii na Międzynarodowej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie. Certyfikowana psychoterapeutka Sandplay Therapy. Instruktorka Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała, Instruktorka Tańców w Kręgu, Instruktor Rekreacji Ruchowej zajmuje się integracją ciała i psychiki poprzez taniec i ruch. Pracuje pod superwizją u rekomendowanych superwizorów przez PTP, DGST i DMT. Zajmuje się pomaganiem w sytuacjach kryzysów życiowych oraz prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych i młodzieży. Ten specjalista pracuje z: dorosłymi

mgr Małgorzata Symonowicz

- psycholog i kulturoznawca, trenerka edukacji nieformalnej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tworzy i prowadzi wa umiejętności interpersonalnych, rozwoju osobistego i kompetencji międzykulturowych. Prowadzi także autorskie warsztaty dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz grup wielokulturowych. Pracuje dla organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec i Ukrainy. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoli się z psychoterapii w klinice Collegium Medicum UJ w Krakowie. Autorka publikacji z zakresu technik komunikacji. Miłośniczka dobrego filmu, górskich wędrówek i kotów. Ten specjalista pracuje z: dorosłymi

Współpracownicy:

mgr Monika Marcinkiewicz

- psycholog, psychoterapeutka - absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz 3-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Terapii i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo psychologiczne. Doświadczenie zawodowe w pracy w interwencji kryzysowej , szkoleniach w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz stosowania technik relaksacyjnych.Psychoterapeutka certyfikowana analitycznej Sandplay Therapy. Szkoliła się w metodzie w Deutsche Gesellschaft fur Sandplay Therapie (Niemieckim Towarzystwie Terapii w Piaskownicy). Zajmuje się pomaganiem w sytuacjach kryzysów życiowych oraz prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych i młodzieży. Ten specjalista pracuje z: dorosłymi, dziećmi i młodzieżą

mgr Renata Olechnowicz

- psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 4-letniego szkolenia w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, superwizująca swoją pracę w nurcie psychodynamicznym u rekomendowanych superwizorów PTP. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przygodę z pracą psychoterapeutyczną rozpoczęła 1998 roku od terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, ucząc się od zapraszanych do Polski twórców tego podejścia. Obecnie pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, założenie TSR, iż pomimo życiowych zmagań wszyscy ludzie posiadają mocne strony, które mogą wykorzystać, aby poprawić jakość swojego życia, stanowią nadal obszar wspólnych poszukiwań w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobyła w: Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Pabianicach pracując głównie z rodzinami osób dotkniętych problemem alkoholowym, Pracowni Psychologicznej w Pabianicach, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Szczecinie oraz w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. Ten specjalista pracuje z: dorosłymi

mgr Edyta Kurowska

- psycholog, psychoterapeta, pedagog. Absolwentka studiów magisterskich z psychologii w specjalności klinicznej oraz podyplomowych studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Szczecińskim.Obecnie w trakcie certyfikacji z zakresu psychoterapii klinicznej w Katedrze Psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje na Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w szpitalu Zdroje w Szczecinie z pacjentami i ich rodzinami. Pracuje terapeutycznie głównie w nurcie psychodynamicznym, z młodzieżą również w podejściu integracyjnym. Odbyła szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu, szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Przed ukończeniem studiów psychologicznych uzyskała tytuł licencjata filologii angielskiej, prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych i młodzieży również w języku angielskim. Ten specjalista pracuje z: dorosłymi, dziećmi i młodzieżą

http://www.psycholog-kurowska.pl/

mgr Anna Klinik

- psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada I stopień specjalizacji z psychologii klinicznej. Ukończyła szkolenia w zakresie psychoterapii systemowej i doradztwa indywidualnego, rodzinnego i par w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu we współpracy z Saarlandzkim Towarzystwem Terapii Systemowej (Niemcy). Ukończyła kurs psychoterapii przygotowujący do certyfikatu PTP z psychoterapii pod patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyła szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej oraz Treningu Zastępowania Agresji. Psychoterapeutka certyfikowana analitycznej Sandplay Therapy. Szkoliła się w metodzie w Deutsche Gesellschaft fur Sandplay Therapie (Niemieckim Towarzystwie Terapii w Piaskownicy). Pracuje z młodzieżą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dziećmi w Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Stargardzie. Współpracuje ze stargardzkim Towarzystwem Kobiet po Mastektomii „Stokrotka”. Prowadzi psychoterapię i interwencję kryzysową dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi zajęcia umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli oraz warsztaty umiejętności interpersonalnych. Ten specjalista pracuje z: dorosłymi, dziećmi i młodzieżą

mgr Xymena Kowalska

- psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeutka - absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Na co dzień pracuje w Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, jak również w Poradni Paliatywnej przy ulicy Pokoju 77 w Szczecinie. Obecnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jak również w trakcie szkolenia „Psychoterapia w Piaskownicy” rekomendowanego przez Niemieckie Stowarzyszenie Terapii w Piaskownicy. Odbyła szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej, szkoliła się w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Członkini szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną dla dorosłych dzieci i młodzieży w ramach podejścia integracyjnego, udziela pomocy psychologicznej osobom chorującym na chorobę nowotworową oraz ich bliskim, którzy towarzyszą im w chorobie. Swoją prace superwizuje u superwizorów rekomendowanych przez PTP. Ten specjalista pracuje z: dorosłymi, dziećmi i młodzieżą

mgr Magdalena Stefańska

- magister psychologii o specjalności klinicznej, psychoterapeutka (w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmując się diagnozą oraz wsparciem psychologicznym dzieci i ich rodzin, a także prowadząc warsztaty umiejętności rodzicielskich. Systematycznie poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej, pracy psychoterapeutycznej oraz korzystając z superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów PTP. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Osób z Autyzmem, Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo oraz odbywając staż w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Członkini Szczecińskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i integracyjnym. Ten specjalista pracuje z: dorosłymi, dziećmi i młodzieżą

psycholog Szczecin psychoterapeuta psychoanaliza