s

Stowarzyszenie

Pracownia Psychoedukacji w 2004 roku powołała w Szczecinie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychospołecznego i Psychoprofilaktyki, mające na celu rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności psychologicznej z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia. Innym ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest stworzenie wspólnoty profesjonalistów pracujących w obszarze pomocy psychologicznej.

Pozyskiwanie środków i realizacja w ich ramach projektów są częścią misji Stowarzyszenia, uznającego za ważne niesienie wsparcia psychologicznego dla wszystkich, bez względu na status majątkowy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Stowarzyszenia www.pracownia.org

Zapraszamy także na strony innych stowarzyszeń do których przynależy nasz Zespół:

- Polskiego Towarzystwa Psychologicznego http://www.ptp.org.pl
- Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego http://www.psychiatria.org.pl