s

Czym jest choreoterapia?

psychoterapia Szczecin

Choreoterapia, jest formą terapii tańcem i ruchem. Do jej głównych wpływów należy oddziaływanie poprawiające dobrostan psychofizyczny człowieka, czemu zawdzięcza także miano psychoterapii ruchem.

U podstaw choreoterapii, jak kazdej innej formy psychoterapii leży przekonanie o jedności ciała i psychiki, mówiące m.in. o tym, że stany naszej psychiki zapisują się w ciele w postaci określonych postaw, napięć mięśniowych czy stereotypii ruchowych. W trakcie zajęć choreoterapii możemy docierać do tych specyficznych właściwości ciała i poprzez określony ruch przekształcać je, prowadząc do zmian na poziomie emocji i psychiki.

Taniec w choreoterapii rozumiany jest w sposób odmienny od potocznie przyjętego znaczenia. Na zajęciach choreoterapii nie uczymy się konkretnych kroków czy sekwencji ruchów, lecz staramy się wydobywać autentyczny impuls płynący z naszego wnętrza. Stan ten najłatwiej przyrównać do spontanicznego ruchu dzieci wyrażających całym sobą swoje emocje i słuchaną muzykę.

Dla kogo ten taniec?

Zajęcia choreoterapii są adresowane do szerokiego grona odbiorców, do jej najczęściej spotykanych zastosowań zalicza się:

- pracę z grupami samorozwojowymi

- pracę z obszarem radzenia sobie ze stresem

- pracę nad poprawą samooceny uczestników

- pracę nad poprawą kontaktu z własnym ciałem

- pracę nad osiąganiem śmiałości w kontaktach interpersonalnych

- pracę nad osiąganiem wysokiego współczynnika

- pracę z zaburzeniami dziecięcymi (ADHD, autyzm)

- pracę w obszarze wsparcia w walce z chorobami onkologicznymi

W trakcie zajęć choreoterapii pojawiającego się ruchu nie ocenia się w kategoriach estetycznych. Jego jedyną miarą jest odzwierciedlanie stanów emocji, wśród których jest miejsce zarówno na tak pozytywne jak radość i zaufanie, jak i tak negatywne jak smutek i gniew.

Choreoterapia jest taneczną podróżą przez wewnętrzne krajobrazy naszej psychiki. Podróżą wolną od uprzedzeń i ocen, w której każdy ruch jest dobry.

W ramach oferty Pracowni Psychoedukacji oferujemy Państwu następujące warsztaty z zakresu terapii tańcem i ruchem:

1) „Przetańcz stres na swoją stronę” – uczestnicy poznają możliwości choreoterapi w kontekście radzenia sobie ze stresem.

2) "Bramy tańca"

Warsztat terapii tańcem i ruchem wprowadzający uczestników w proces ruchu autentycznego i improwizacji w tańcu. Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć różnorodnych technik terapii tańcem w konwencji psychologii głębi. Doświadczą pełniejszego kontaktu z samym sobą i z grupą atakże z nieświadomością.

psycholog Szczecin