s

Psychoterapia indywidualna

psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest metodą leczenia poprzez dialog, wskazaną dla osób, które cierpią z powodu trudności natury psychicznej (lęk, depresja, natrętne myśli, zaburzenia nastroju, nadmierne reakcje na stres), u których z powodu określonego funkcjonowania psychiki choruje ciało (zaburzenia odżywiania się, zaburzenia snu, choroby psychosomatyczne, zaburzenia seksualne) oraz dla osób, których trudności przejawiają się w relacjach z ludźmi (problemy rodzinne i w związkach, samotność, życiowe sytuacje kryzysowe).

Psychoterapia może być pomocna również osobom, które chciałyby lepiej poznać i zrozumieć siebie lub które same dla siebie nie są zadowolone z własnego funkcjonowania.

Co daje uczestniczenie w psychoterapii?

Psychoterapia (indywidualna, grupowa) jest dla pacjenta doświadczeniem emocjonalnym w relacji z terapeutą. Leczenie psychoterapeutyczne stanowi okazję do integracji różnych aspektów swoich teraźniejszych i przeszłych doświadczeń, daje możliwość uzyskania nowego spojrzenia na siebie, pogłębienia zdolności rozumienia własnych stanów wewnętrznych, lepszego radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi, zdobywania większej osobistej niezależności oraz bardziej satysfakcjonującego przeżywania relacji z ludźmi.

Wszystkie osoby zainteresowane psychoterapią Pracownia Psychoedukacji zaprasza do zapoznania się z ofertą psychoterapeutyczną i skorzystania ze wstępnej konsultacji.

Konsultacja wstępna:

Pierwsze spotkanie jest zawsze spotkaniem konsultacyjnym. Ustalimy podstawowy problem, z którym się zgłaszasz . Celem tego spotkania jest też ustalenie dalszego sposobu leczenia. Czasem wystarczy samo jedno spotkanie konsultacyjne, często potrzebna jest psychoterapia, a czasami konieczna jest konsultacja psychiatryczna i ewentualne włączenie farmakoterapii. Wspólnie wybierzemy najlepszą metodę postępowania.

Pracownia Psychoedukacji, w ramach psychoterapii indywidualnej oferuje:

- wsparcie dla osób w kryzysie

- pomoc dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)

- pomoc psychoonkologiczną

- wsparcie w rozwoju osobistym

- psychoterapia dla osób z: nieśmiałością, depresją, fobiami, lękiem napadowym, zaburzeniami psychosomatycznymi (SM, łysienie plackowate, etc.) , uzależnieniami, otyłością, bulimią i anoreksją, itp.

- wsparcie psychologiczne dla osób w trakcie procesów rozwodowych

- wsparcie dla osób doświadczających straty i żałoby

Kontakt tel. 509 60 40 06

psychoterapeuta Szczecin psychosomatyka psychoterapia psycholog