s


Zdrowie

"Siła która nie rani". Trening asertywności.

Dla nas asertywność to coś więcej niż umiejętność mówienia NIE. Jest to także umiejętność mówienia TAK, MOGĘ lub CHCĘ bez sztuczności, poczucia winy, przymusu bądź lęku. Jest postawą życiową, która może zmienić jakość naszego życia. Brak asertywności jest równie nieprzyjemny jak życie w stresie i może wywoływać te same dolegliwości : depresję, frustrację, agresję, urazy, lęk przed ludźmi, dolegliwości somatyczne, a także niepowodzenia w związkach. W trakcie ćwiczeń warsztatowych uczestnicy przekonają się, że korzyści z umiejętności asertywnej komunikacji są widoczne zarówno w ich życiu zawodowym jak i prywatnym.

Termin: 23-24.04 i 14-15.05 (piątek 14-18.00, sobota 9-15.00)

Ilość godzin: 20

Adresaci : Warsztat stworzono z myślą o ludziach, którzy na co dzień podejmują wiele odpowiedzialnych decyzji i chcieliby je oznajmiać innym stanowczo, precyzyjnie i skutecznie.

Miejsce: Pracownia Psychoedukacji, Jagiellońska 37/1, Szczecin

Cele : Rozwijanie kompetencji osobistych wzmacniających samoocenę i poczucie własnej wartości Kreowanie zdrowej kultury komunikacyjnej w firmie Zapobieganie konfliktowym sytuacjom w relacjach z innymi ludźmi Poprawa jakości życia zawodowego i osobistego, wzmocnienie oparcia w sobie Praca w 4 modalnościach "ja" - fizycznym, czującym, myślącym, działajacym