s


Rozwój

psycholog Szczecin

Pracownia Psychoedukacji jest jedną z pierwszych i największych firm szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego. Osoby indywidualne oraz Profesjonalistów zapraszamy na następujące szkolenia psychologiczne - otwarte z zakresu umiejętności psychologicznych, które wzbogacą Państwa życie osobiste i zawodowe :

Szkolenia dla rozwoju – Pracownia Psychoedukacji jako jedna z nielicznych firm szkoleniowych w Polsce organizuje od kilku lat specjalistyczne szkolenia dla: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, lekarzy, rodziców, młodzieży, nauczycieli i studentów. Programy naszych szkoleń opracowywane są przez zespoły ekspertów w danej dziedzinie i ukierunkowane są głównie na podnoszenie praktycznych umiejętności. W naszej ofercie jest blisko 100 tematów szkoleń otwartych.

Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń dla nauczycieli

Pracownia Psychoedukacji przedstawia ofertę szkoleń psychologicznych i treningów na rok 2015, adresowaną do nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty. Szkolenia mogą być zorganizowane w siedzibie Pracowni lub w Państwa miejscu pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem - tematu, terminu, kosztu i miejsca realizacji. Mogą Państwo również dokonywać zgłoszeń własnych tematów szkoleń - z zakresu psychoterapii oraz obszaru pomocy psychologicznej i pedagogicznej, które chcielibyście, aby zostały zorganizowane w Państwa miejscu pracy.

Pytania prosimy kierować pod adres agata@pracownia.org

szkolenia psychologiczne Szczecin

Część 1.

Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela.

1) Warsztaty Dobrej Komunikacji wg. Metody B.Rosenberga „Porozumienie Bez Przemocy” – Non Violent Communication

2) „Ukryty skarb tam gdzie nikt nie szuka.” Wspieranie i stymulacja zasobów dzieci i młodzieży. Techniki wspomagania rozwoju ucznia.

3) „Nauczyciel z osobowością, szef, kierownik, lider… – warsztaty kształtowania umiejętności przywódczych”

4) „Jak postawić uczniowi granice czyli o sile w nas, która buduje. Warsztat asertywności dla nauczycieli”

5) „Osiąganie celów – jak zarządzać własną energią i priorytetami życiowymi”

6) „Perfekcyjny pedagog – idealny nauczyciel”

Warsztaty pomagające uporać się z dążeniami do bycia perfekcyjnym i niezastąpionym w pracy i w życiu, uczące jak zrozumieć i zaakceptować własne słabości oraz jak doskonalić się bez poczucia obowiązku i przymusu.

7) „Warsztaty Wrażliwości Międzykulturowej dla nauczycieli”.

8) „Zrozumieć emocje. Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jako forma terapii poznawczo-behawioralnej w zasobach nauczyciela i pedagoga.”

9) „Taniec i ruch w pracy pedagoga. Warsztat choreoterapii i tańców w kręgu.”

10) „Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy i stymulacji rozwojowej dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

11) „Bajkoterapia w grupie szkolnej”

12) „Analiza rysunku dziecka jako pomoc w diagnozie problemów u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.”

13) „Podstawy psychoterapii dzieci i młodzieży. Rodzaje, czynniki leczące, skuteczność.”

14) „Mądrość Salomona: nauczyciel – mediator.”

15) „Mistrz negocjacji. Szkolenie z zakresu technik rozwiązywania konfliktów.”

16) „Mowa ciała w pracy pedagoga – warsztat komunikacji niewerbalnej.”

17) „Mój zaczarowany ogród… Techniki wizualizacyjne i metafora w pracy pedagoga.”

18) „Trening antystresowy dla pedagogów”

19) „Pacynki jako narzędzie wzbogacające pracę pedagoga.”

20) „Trening Zastępowania Agresji jako skuteczne narzędzie komunikacji w szkole. „

Część II. Psychologiczne problemy dzieci i młodzieży oraz formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ukierunkowane na uczniów nimi dotkniętych. Interwencje psychologiczne oraz elementy psychoterapii w pracy nauczyciela i pedagoga.

21) „Dom pełen przemocy. Indywidualne oraz systemowe formy pomocy udzielanej dziecku z rodziny z problemem alkoholowym oraz wobec którego stosowana jest przemoc domowa - podstawy diagnozy i interwencji pedagogicznej.”

22) „Interwencje pedagogiczne wobec uczniów uzależnionych i używających środków psychoaktywnych. Przyczyny, objawy, komunikacja.”

23) „Zaburzenia funkcjonowania społecznego i emocjonalnego u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy.” Jak rozpoznać niepokojące sygnały u dziecka, gdzie szukać pomocy, na czym ona polega? Informacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

24) „Zaburzenia odżywiania się u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy.” Jak rozpoznać niepokojące sygnały u dziecka, gdzie szukać pomocy, na czym ona polega? Informacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

25) „Rodzice rozwodzą się – formy pomocy udzielanej dziecku i rodzinie. Konsekwencje i działania w relacji uczeń – nauczyciel.

26) „Depresja i inne zaburzenia afektywne z próbami samobójczymi u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy.”

Jak rozpoznać niepokojące sygnały u dziecka, gdzie szukać pomocy, na czym ona polega? Informacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

27) „Życie w szklanej kuli czyli podstawy wiedzy o autyzmie wczesnodziecięcym.”

28) „ADHD – przyczyny, objawy diagnostyka czyli jak odróżnić dziecko niegrzeczne od nadpobudliwego.”

Jakie są przyczyny i objawy ADHD? Czy każde "niegrzeczne dziecko" ma ADHD? Kto i w jaki sposób może zdiagnozować to zaburzenie? Jak leczy się ADHD?

29) „Metody postępowania w szkole i w domu z dzieckiem nadpobudliwym i z ADHD.”

30) „Jak pomóc nieśmiałemu nastolatkowi – formy wsparcia pedagogicznego i terapii poznawczo-behawioralnej.” Jak rozpoznać niepokojące sygnały u dziecka, gdzie szukać pomocy, na czym ona polega? Informacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

31) „Jak pomóc nieśmiałemu uczniowi w przedszkolu i w szkole podstawowej.”

32) „Profilaktyka fobii szkolnej i przedszkolnej u dzieci. Techniki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego.”

Jak rozpoznać niepokojące sygnały rozpoczynającej się fobii u dziecka, gdzie szukać pomocy, na czym ona polega? Informacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

33) „Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.”

PARS – Program Aktywnego Rozładowywania Stresu.

Program Aktywnego Rozładowywania Stresu PARS. Celem PARS jest optymalizacja zdolności regeneracyjnych zasobów ludzkich: szkół, organizacji i zespołów zadaniowych. Jego celem jest kreowanie zrównoważonego środowiska organizacji pracy, zapewniającego pracownikom pomoc w niwelowaniu niekorzystnych skutków obciążeń emocjonalnych i intelektualnych.

III. Coaching

Pracownia Psychoedukacji oferuje także COACHING zawodowy oraz personalny dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty.

Coaching jest techniką szkolenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jego istotą są szczególne relacje łączące osobę wspieraną i trenera. Relacje te polegają m.in. na wspólnym ustalaniu celów i sposobów ich osiągnięcia, a w razie potrzeby obejmują też służenie podopiecznemu radą, pomocą, moralnym wsparciem przede wszystkim, aby wzmocnić jego motywację w realizacji życiowych planów czy rozwoju zawodowego.